Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie kultury organizacyjnej

Kwestionariusz jest przeznaczony jako pomoc w określeniu rodzajów norm kulturowych, które dominują w Twojej firmie. W kwestionariuszu są zawarte pytania o wspólne reakcje większości personelu Twojej firmy, które miałyby miejsce, gdyby ktoś z zatrudnionych powiedział coś szczególnego lub zachował się w szczególny sposób, np. „Jeżeli jeden z pracowników Twojej firmy skrytykowałby ją i ludzi w niej pracujących, to większość pozostałych pracowników…”.

Aby dokończyć rozpoczęte zdanie, należy wybrać jedną z następujących sentencji:
A. Zdecydowanie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie to poparł/a.
B. Zgodził/a bym się z nim lub poparł/a.
C. Wziąłbym/Wzięłabym to pod uwagę, lecz bez specjalnego zainteresowania.
D. Nie zgodziłbym/a się z nim lub nie poparła tego.
E. Zdecydowanie nie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie nie poparł/a bym tego.
Wybierasz tę alternatywę, która, jak sądzisz, byłaby najbardziej wspólną reakcją na wypowiedź lub zachowanie jednego z pracowników.
1. Dokończ wszystkie 42 rozpoczęte zdania.
Jeżeli jeden z pracowników Twojej firmy:
Zdecydowanie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie to poparł/a.Zgodził/a bym się z nim lub poparł/a.Wziąłbym/Wzięłabym to pod uwagę, lecz bez specjalnego zainteresowania.Nie zgodziłbym/a się z nim lub nie poparł/a tego.Zdecydowanie nie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie nie poparł/a bym tego.
1. Skrytykowałby ja i ludzi w niej pracujących, to …
2. Próbowałby udoskonalić sprawy, które toczą się zupełnie gładko …
3. Nie słuchałby innych, lecz próbowałby sam formułować swoje własne opinie, to …
4. Myślałby o zwróceniu się za swoimi problemami do zwierzchnika, to …
5. Rozglądałby się samodzielnie, aby być odpowiedzialnym za redukcję kosztów, to …
6. Zdobyłby przewagę nad swoim kolegą w pracy, to …
7. Pozostawiłby czekającego klienta, mając na uwadze bardziej swoją wygodę niż jego sprawę, to …
8. Zasugerowałby nowy pomysł lub zagadnienie do wykonania, to …
9. Aktywnie szukałby dróg rozwoju własnej wiedzy w zamiarze stania się zdolnym do wykonywania lepszej, bardziej efektywnej pracy, to …
10. Mówiłby swobodnie i otwarcie o firmie i jej problemach, to …
11. Wykazywałby rzeczywiste zainteresowanie dla problemów stawianych przed firmą i czyniłby propozycje ich rozwiązania, to …
12. Sugerowałby, aby pracownicy robili tylko tyle, ile im przydzielono, to …
13. Porzuciłby swoje zajęcia, aby pomóc innym członkom grupy roboczej, to …
14. Poszukiwałby zwierzchnika jako źródła pomocy i rozwoju, to …
15. Celowo nadużywałby przywilejów, to …
16. Wyrażałby zainteresowanie polepszeniem bytu innych kolegów z firmy, to …
17. Spróbowałby znaleźć nowe i lepsze drogi służenia pomocą klientom, to …
18. Spróbowałby eksperymentować z systemem zarządzania, tak aby polepszyć wykonywanie zadań podczas pracy, to …
19. Okazywałby entuzjazm dla sponsorowanego przez firmę szkolenia praz programu rozwoju pracowników, to …
Zdecydowanie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie to poparł/a.Zgodził/a bym się z nim lub poparł/a.Wziąłbym/Wzięłabym to pod uwagę, lecz bez specjalnego zainteresowania.Nie zgodziłbym/a się z nim lub nie poparł/a tego.Zdecydowanie nie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie nie poparł/a bym tego.
20. Zasugerowałby konfrontację z szefem na temat błędów lub jakichś niedociągnięć w jego stylu działania, uważając to za postępowanie twórcze, to …
21. Czynił starania, żeby praca trwała 8 godzin dziennie i żeby zasadnicze wynagrodzenie było płacone zaraz pod koniec miesiąca, to …
22. Powiedziałby, że nie ma sensu próbować bycia twardym, jak niejeden już próbował, to …
23. Pracowałby nad swoim własnym zadaniem chętniej niż nad wspólnym dla wszystkich problemem, to …
24. Poszukiwałby zwierzchnika jako kogoś do otwartych i swobodnych rozmów, to …
25. Poszukiwałby sposobu zdobycia jak największych korzyści kosztem firmy, to …
26. Podejmowałby wysiłki zdobycia wiedzy o swoich współpracownikach, to …
27. Czasami traktowałby klientów jak ciężar lub zawadę w wykonywanej przez siebie pracy, to …
28. Skrytykowałby współpracownika, który próbował udoskonalić metody pracy, to …
29. Wspomniałby, że planował obsługiwać niedawno zapowiadany program szkoleniowy organizowany przez firmę, to…
30. Mówiłby otwarcie o problemach swojej grupy roboczej, włączając w to problemy osobiste lub międzyosobowe, to …
31. Mówiłby o pracy w firmie z satysfakcją, to …
32. Stawiałby bardzo wysokie normy pracy, to …
33. Próbowałby podczas rozdzielania zadań lub problemów tworzyć grupy robocze o zbliżonych lub podobnych zadaniach, to …
34. Poszukiwałby zwierzchnika jako jedynej osoby stanowiącej o normach wykonania lub celach pracy, to …
35. Oceniałby wydatki firmy, pod warunkiem że będą przynosić korzyści firmie, to …
36. Zawsze próbowałby traktować klientów tak dobrze, jak to tylko możliwe, to …
37. Myślałby o rozmowie z szefem na temat wszystkich pomysłów i propozycji, to …
38. Chodziłby do szefa, aby pomówić z nim o szkoleniu, które zapewniłoby mu otrzymanie lepszego zajęcia, to …
39. Byłby całkowicie uczciwy podczas wypełniania tego kwestionariusza, to …
Zdecydowanie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie to poparł/a.Zgodził/a bym się z nim lub poparł/a.Wziąłbym/Wzięłabym to pod uwagę, lecz bez specjalnego zainteresowania.Nie zgodziłbym/a się z nim lub nie poparł/a tego.Zdecydowanie nie zgodził/a bym się z nim lub zdecydowanie nie poparł/a bym tego.
40. Pracowałby ciężej, niż przewiduje normalne tempo pracy, to …
41. Popatrzyłby najpierw na siebie, zanim powiedziałby coś o innych członkach grupy roboczej, to …
42. Wykonywałby swoją pracę również wtedy, gdyby nie było w pobliżu zwierzchnika, to …


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .